¨

NP-DESIGN,s.r.o.

Sloupečník 2154/44, 678 01 Blansko 

IČO – 277 23 267 , DIČ – CZ 277 23 267

TEL./ FAX – 516 410 712, Mobil – 608 88 98 21 , e-mail:info@npdesign.cz ,  www.npdesign.cz

Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní
od převzetí zboží[1]

 

Kupující spotřebitel:[2]

Jméno:                .........................................................................................................................................

Adresa:                .........................................................................................................................................

Telefon:              .........................................................................................................................................

E-mail:                  .........................................................................................................................................

 

Dodavatel – fakturační adresa: NP-DESIGN,s.r.o.Lažánky 40, 678 01 Blansko – i  zasílací.

 

 

Číslo prodejního dokladu: ..................................................................................................................

Číslo objednávky: ................................................................................................................................

Datum prodeje:[3] ....................................................................................................................................

 

Označení vráceného zboží:

......................................................................................... ......................................................................

 

 

 
   

 

 

Důvod vrácení zboží:

 

       Zboží je nefunkční        Zboží mi nevyhovuje         Našel/našla jsem levnější              

 

       Zboží neodpovídá popisu v tomto bodě:                  Jiný důvod:

 

Kupní cena má být vrácena:[4]

bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ................................................ /........................

 

 

 

....................................................................

Datum a podpis kupujícího spotřebitele

 

 

 

....................................................................

Datum a podpis prodávajícího

 

 
   

 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku,vedeného Krajským soudem V Brně oddíl C,vložka 54290.

 

 

 

 [1] Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Tato možnost se nevztahuje na zboží vyráběné na zakázku nebo upravené dle příní kupujícího. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty.

[2] Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

[3] Na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum zdanitelného plnění.

[4] Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů.