NP-DESIGN,s.r.o.

Lažánky 40, 678 01 Blansko 

IČO – 277 23 267 , DIČ – CZ 277 23 267

TEL./ FAX – 516 410 712, Mobil – 608 88 98 21 , e-mail:info@npdesign.cz ,  www.npdesign.cz

Reklamační list

 

Reklamující:

Jméno:               

Adresa:               

Telefon:             

E-mail: 

 

Dodavatel – fakturační adresa: NP-DESIGN,s.r.o.Lažánky 40, 678 01 Blansko – i  zasílací.

 

Číslo prodejního dokladu:                                    Datum prodeje: [1]

Číslo objednávky:

 

Označení reklamovaného zboží:

 

 

Popis závady:

 

 

 

 

 

Zaslané přílohy (fotografie, dodací list, daňový doklad):

 

 

 

 

Obsah balení při předání:  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Datum a podpis reklamujícího

 

----------------------------------------- (vyplní servis nebo prodejce) ------------------------------------------

 

Datum a místo podání reklamace: .....................................................................................................

 

Datum ukončení reklamace: ...............................................................................................................

 

Výsledek reklamačního řízení:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku,vedeného Krajským soudem V Brně oddíl C,vložka 54290.

 [1] na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum zdanitelného plnění